מס שבח על קרקע הוא סוג של מס המוטל על עליית ערך הקרקע לאורך זמן. זהו מס המוטל על ידי הממשלה כדי ללכוד את הרווח הכלכלי שהרוויחו בעלי הקרקע עקב עליית ערך הקרקע שלהם.

מס שבח על קרקע חל כאשר בעל הקרקע מוכר או מעביר את הנכס לצד אחר.

   

 • מטרת מס שבח על קרקע
  המטרה העיקרית של מס שבח על קרקע היא להבטיח שבעלי הקרקע יתרמו להכנסות הציבור כאשר הם נהנים מעליית ערך הקרקע. על ידי הטלת מס זה, ממשלות שואפות ללכוד חלק מהרווח הכלכלי שהניבו בעלי הקרקע, שכן העלייה בערך הקרקע מושפעת לרוב מגורמים חיצוניים כגון פיתוח תשתיות, עיור או שינויים בתקנות הייעוד.
 • אירועים חייבים במס
  מס שבח על קרקע מופעל על ידי אירועים ספציפיים, כגון מכירה או העברה של קרקע. כאשר בעל קרקע מחליט למכור או להעביר את רכושו, הוא מחויב לשלם מס זה על שווי השבח. הסכום החייב מחושב לפי ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה המקורי של הקרקע. חשוב לציין שהמס חל רק על השבח בשווי הקרקע ולא על כל מחיר המכירה.
 • גבייה ואכיפה
  הגבייה והאכיפה של מס שבח על קרקע משתנים ממדינה למדינה. בתחומי שיפוט מסוימים, המס נגבה על ידי הממשלה בזמן העברת הנכס, בעוד שבאחרים, ייתכן שבאחריות הקונה או המוכר לדווח ולשלם את המס. אי עמידה בתקנות המס עלולה להוביל לקנסות ולהשלכות משפטיות, ולכן יש חשיבות מכרעת לבעלי הקרקע להיות מודעים להתחייבויותיהם ולמלא אותן במועד.

 

מדוע מס שבח על קרקע חשוב?

 
מס שבח על קרקע חשוב מכמה סיבות. בראש ובראשונה, היא מסייעת לקידום הגינות במערכת המס. ככל שערכי הקרקע עולים, בעלי הקרקע נהנים מעליית המחירים, לרוב מבלי לבצע שיפורים מהותיים בקרקע בעצמם. על ידי הטלת מס שבח על קרקעות, ממשלות יכולות להבטיח שהרווחים הכלכליים הללו יחולקו עם הקהילה הרחבה יותר באמצעות תשלום מיסים.
 
שנית, מס שבח על קרקעות משמש מקור הכנסה לממשלה. הכספים המופקים ממס זה יכולים לשמש למימון שירותים ציבוריים ופיתוח תשתיות לטובת הקהילה כולה. מס זה מסייע לממשלות לממן פרויקטים חיוניים כגון בניית כבישים, בתי ספר ומתקני בריאות, ולשפר את איכות החיים הכוללת של האזרחים.
 
בנוסף, מס שבח על קרקע יכול לעזור לשלוט בהתנהגות ספקולטיבית בשוק הנדל"ן. כאשר ערכי הקרקע מרקיעים שחקים, זה יכול ליצור טירוף ספקולטיבי שבו נכסים נרכשים ונמכרים אך ורק במטרה להרוויח מעליית המחירים. על ידי מיסוי העלייה בערך הקרקע, ממשלות יכולות להרתיע מפעילות ספקולטיבית ולקדם צמיחה יציבה ובת קיימא יותר בשוק הנדל"ן.
 
מעבר לכך, מס שבח על קרקע יכול לשמש גם ככלי לתכנון ופיתוח עירוני. על ידי לכידת העלייה בערך הקרקע, ממשלות יכולות לתמרץ את בעלי הקרקעות לנצל את הנכסים שלהם ביעילות ובהתאמה למטרות ארוכות הטווח של הקהילה. זה יכול לסייע במניעת אגירת קרקעות ולעודד פיתוח של קרקע פנויה או לא מנוצלת, מה שמוביל לשימוש פרודוקטיבי יותר במשאבים ותוצאות טובות יותר של תכנון עירוני.
 

כיצד מחושב מס שבח על קרקע?

 
חישוב מס שבח על קרקע יכול להשתנות בהתאם לתקנות ולמדיניות הספציפיות של כל תחום שיפוט. עם זאת, ישנם כמה גורמים נפוצים שבדרך כלל נלקחים בחשבון בעת קביעת סכום המס.
 
ראשית, מחיר הרכישה הראשוני או השווי המוערך של הקרקע משמשים לעתים קרובות כנקודת מוצא. זה מייצג את שווי הקרקע בזמן הרכישה.
 
שנית, מוערך שווי השוק הנוכחי של הקרקע. זה נעשה בדרך כלל על ידי שמאים מקצועיים שמתחשבים בגורמים שונים כמו מיקום, גודל, תקנות ייעוד וכל שיפור שנעשה בקרקע.
 
לאחר קביעת מחיר הרכישה הראשוני ושווי השוק הנוכחי, השבח בשווי הקרקע מחושב על ידי הפחתת הערך ההתחלתי מהשווי הנוכחי.
 
שיעור המס החל על העלייה בערך הקרקע יכול להשתנות בהתאם לחוקי המס המקומיים. במקרים מסוימים ניתן להחיל אחוז אחיד, בעוד שבאחרים ניתן להשתמש בשיעור מס פרוגרסיבי המבוסס על שווי הקרקע.
 
חשוב לציין כי מס שבח על קרקע לרוב ישולם עם התרחשות אירועים מסוימים, כגון מכירה או העברה של הקרקע. חבות המס נוצרת בדרך כלל על ידי המוכר או המעביר, אם כי הכללים הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לתחום השיפוט.
 
במקרים מסוימים, ממשלות עשויות לספק פטורים מסוימים או אמצעי הקלה כדי להפחית את נטל מס השבח על קרקע. לדוגמה, פטורים עשויים להיות זמינים עבור אנשים המשתמשים בקרקע למטרות מסוימות, כגון חקלאות או שימור.
 

מתי צריך לשלם מס שבח על קרקע?

 
קביעת העיתוי המדויק לתשלום מס שבח על קרקע יכולה להיות תלויה בגורמים שונים ובתקנות הספציפיות של תחום השיפוט. באופן כללי, המס בדרך כלל ישולם כאשר יש שינוי בבעלות או כאשר הקרקע נמכרת. המשמעות היא שאם תחליט למכור את הקרקע שלך או להעביר את הבעלות למישהו אחר, סביר להניח שתידרש לשלם את מס שבח. בנוסף, אם אתה יורש קרקע ולאחר מכן מוכר אותה, ייתכן שהמס יחול.
 
חשוב לציין שעיתוי התשלום יכול להיות מושפע גם מכל המועדים החלים שנקבעו על ידי רשויות המס. מועדים אלה עשויים להשתנות בהתאם לתחום השיפוט ויש לבחון אותם בקפידה כדי למנוע קנסות או חיובי ריבית.
 
יתרה מזאת, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בתחום המס או לבקש הדרכה מרשות המסים המקומית על מנת להבטיח עמידה בכללים והתקנות הספציפיות באזור המגורים. הם יכולים לספק מידע מדויק על מתי וכיצד לשלם את מס השבח על קרקע בהתבסס על הנסיבות האישיות.
 
יתרה מכך, חיוני לנהל רישום יסודי של כל העסקאות והתיעוד הרלוונטיים הקשורים לקרקע. זה כולל רישומים של מחיר הרכישה הראשוני, כל שיפורים שבוצעו ושווי השוק הנוכחי. רישומים אלו יהיו מכריעים בעת חישוב השבח בערך הקרקע וקביעת חבות המס.
 

מקרים שבהם לא ישולם מס שבח על קרקע

 
ישנם מקרים מסוימים שבהם לא ישולם מס שבח על קרקע. מקרה אחד כזה הוא כאשר הקרקע משמשת למטרות מגורים אישיות ואינה מיועדת לפעילות מסחרית או עסקית. בתחומי שיפוט רבים, קיימים פטורים עבור יחידים המחזיקים בקרקע ומתגוררים בה כמקום מגוריהם העיקרי. פטור זה מכיר בערך של מתן בית ליחידים ומטרתו להקל על נטל המיסים הנוספים על נכסים אישיים.
 
מקרה נוסף שבו לא ניתן לשלם מס שבח על קרקע הוא כאשר הקרקע מסווגת כחקלאית או מיועדת למטרות חקלאות. קרקע חקלאית נתונה לרוב ליחס מס מיוחד בשל חשיבותה בייצור מזון ובשימור נופים כפריים. במקרים מסוימים, קרקע חקלאית עשויה להיות זכאית לשיעורי מס מופחתים או אפילו לפטור ממס שבח לחלוטין.
 
בנוסף, ארגונים ממשלתיים מסוימים או ללא מטרות רווח עשויים להיות פטורים ממס שבח על קרקע. ארגונים אלה מחזיקים לעתים קרובות בקרקע לרווחת הציבור או למטרות צדקה. הרציונל מאחורי פטורים אלה הוא לתמוך ולעודד פעילויות המועילות לקהילה או לחברה כולה.
 

האם ניתן להפחית או לפטור מס שבח על קרקע?

 
כן, במצבים מסוימים ניתן להפחית או לפטור מס שבח על קרקע. אחת הדרכים הנפוצות להפחתת נטל המס היא באמצעות פטורים או תמריצים ממס הניתנים על ידי הממשלה. פטורים אלו מכוונים לרוב לקידום פעילויות מסוימות כגון פיתוח עירוני, שימור סביבתי או שימור היסטורי. על ידי עמידה בקריטריונים ספציפיים, בעלי קרקע עשויים להיות זכאים לשיעורי מס מופחתים או אפילו לפטור מלא ממס שבח.
 
דרך נוספת להפחית פוטנציאל מס שבח על קרקע היא באמצעות ניכויי מס או זיכויים. תחומי שיפוט מסוימים מאפשרים לבעלי קרקע לנכות הוצאות מסוימות הקשורות לתחזוקה או השבחה של הקרקע מהשבח החייב במס. זה יכול לכלול עלויות כגון שיפוץ נכסים, גינון או פיתוח תשתיות. על ידי תיעוד ותביעה נכונה של ניכויים אלו, בעלי הקרקע יכולים למעשה להפחית את חבות המס הכוללת שלהם.
 
יתרה מזאת, בעלי קרקעות עשויים גם לבחון את האפשרות להתקשר בהסכמי הפחתת מס עם הרשויות המקומיות. הסכמים אלו, המנוהלים לרוב על בסיס כל מקרה לגופו, כרוכים בהסכם בין בעל הקרקע לממשלה להפחית זמנית או לוותר על מס השבח. זה יכול להיות מועיל במיוחד עבור בעלי קרקעות המבצעים פרויקטי פיתוח משמעותיים או תורמים לכלכלה המקומית בדרך כלשהי.

 

 

אלעזר קלירס רואה חשבון
אלעזר קלירס
רואה חשבון ויועץ מס קלירס ושות'

מנהל פורום ייעוץ מס ופיננסים באתר

רואה חשבון וכיועץ מס מזה 15 שנה, שבהן הענקתי שירות אישי, מקצועי וישיר למאות לקוחות מרוצים. חבר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון. פרטים ומידע נוסף על אלעזר קלירס

שאלות גולשים מהפורום בנושא מס שבח על קרקע

מס רכישה

שלום רב, יש לי סוגיית מיסוי מאתגרת. ברשותי דירת מגורים יחידה כבר כ 4 שנים. אני מעוניין לקנות דירה מקבלן שתהיה מוכנה בעוד 3 שנים ולמכור את דירתי הנוכחית בעת קבלת הדירה החדשה (הבנתי שאפשר עד 18 חודש...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 23/12/2020
מס רכישה

שלום רב, יש לי סוגיית מיסוי מאתגרת. ברשותי דירת מגורים יחידה כבר כ 4 שנים. אני מעוניין לקנות דירה מקבלן שתהיה מוכנה בעוד 3 שנים ולמכור את דירתי הנוכחית בעת קבלת הדירה החדשה (הבנתי שאפשר עד 18 חודש...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 23/12/2020
מיסוי מקרקעין פינוי בינוי

שלום, לסבתי ודודתו יש שתי דירות בבניין שהולך לעבור פינוי בינוי. כל דירה מחולקת חצי חצי בין כל אחת. עכשיו הודיעו לנו שיש מצב שהן יצטרכו לשלם מס שבח ו/או מס רכישה על אחת הדירות מכיוון שקיים פתור...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 22/11/2020
מיסוי מקרקעין פינוי בינוי

שלום, לסבתי ודודתו יש שתי דירות בבניין שהולך לעבור פינוי בינוי. כל דירה מחולקת חצי חצי בין כל אחת. עכשיו הודיעו לנו שיש מצב שהן יצטרכו לשלם מס שבח ו/או מס רכישה על אחת הדירות מכיוון שקיים פתור...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 22/11/2020
מס שבח

שאלתי את השאלה המפורטת להלן: מכרתי נכס מקרקעין וכל הדיווח והחיוב במס שבח היה בלשכה בירושלים כי הנכס השתייך לאזור זה. בכוונתי להגיש בקשה לפריסת מס השבח מאחר ומגיע לי החזר מס. אני מתגורר בתל...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 15/12/2019
מס שבח

שאלתי את השאלה המפורטת להלן: מכרתי נכס מקרקעין וכל הדיווח והחיוב במס שבח היה בלשכה בירושלים כי הנכס השתייך לאזור זה. בכוונתי להגיש בקשה לפריסת מס השבח מאחר ומגיע לי החזר מס. אני מתגורר בתל...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 15/12/2019
מס שבח

לא קיבלתי מענה לשאלה זו אודה לקבלת מענה מכרתי נכס מקרקעין וכל הדיווח והחיוב במס שבח היה בלשכה בירושלים כי הנכס השתייך לאזור זה. בכוונתי להגיש בקשה לפריסת מס השבח מאחר ומגיע לי החזר מס. אני...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 09/12/2019
מס שבח

לא קיבלתי מענה לשאלה זו אודה לקבלת מענה מכרתי נכס מקרקעין וכל הדיווח והחיוב במס שבח היה בלשכה בירושלים כי הנכס השתייך לאזור זה. בכוונתי להגיש בקשה לפריסת מס השבח מאחר ומגיע לי החזר מס. אני...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 09/12/2019