אלעזר קלירס רואה חשבון ויועץ מס קלירס ושות'

אלעזר קלירס

רואה חשבון ויועץ מס קלירס ושות'

בעלים של משרד רואי חשבון כבר למעלה מ20 שנה. מומחה בתחום מיסוי לעסקים קטנים.

החלטתם לצאת לדרך עצמאית? מזל טוב!

אך לפני שתבצעו את העסקה הראשונה שלכם עליכם להירשם כחוק ברשויות המס, היות ולפי החוק אסור לכם לבצע אפילו עסקה אחת כל עוד אינכם רשומים כעסק ואין לכם דרך לדווח על העסקאות המבוצעות.

כשמדובר בעסק קטן, ההתלבטות היא בדרך כלל בין פתיחת עוסק פטור לעוסק מורשה. מה המשמעות של פתיחת עוסק פטור, מי יכול לפתוח אותו וכיצד מנהלים עסק כזה?

מה זה עוסק פטור?

עוסק פטור או בשמו השני (שכבר לא בשימוש יותר) עוסק זעיר, כשמו כן הוא – עסק קטן, לרוב עסק של בן אדם אחד שבדרך כלל גם לא מעסיק עובדים. עסק זה פטור מתשלומי מע"מ, אך אינו פטור מכל שאר החובות של בעלי העסק בישראל, כגון חובת דיווח וחובת תשלומי מיסים.

מי יכול ומי לא יכול לפתוח עוסק פטור?

לא כל אחד יכול להירשם כעוסק פטור. עוסק פטור חייב לעמוד בשתי דרישות סף: מחזור עסקאות נמוך ותחום עיסוק שעונה על הקריטריונים של עוסק פטור. כך, רק עסק שמחזור העסקאות שלו לא עובר סכום של 100,187 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2019) יכול להירשם כעוסק פטור.

 

ההגבלה השנייה היא תחום העיסוק. ישנם תחומים שלא יכולים להירשם כעוסק פטור, גם אם מחזור המכירות שלהם נמוך מאוד, והם חייבים להירשם כעוסק מורשה בלבד. בראש ובראשונה מדובר בבעלי מקצועות חופשיים, כמו עורכי דין, סוכני ביטוח, מהנדסים, רופאים, רואי חשבון, אדריכלים וכו'.

 

גם נותני שירותים מתחום האומנות, כגון אומנים מכל הסוגים, סופרים, מתורגמנים, מנחים וכו', לא יכולים להירשם כעוסק פטור. קטגוריה נוספת שלא יכולה להירשם כעוסק פטור הם עובדי הוראה מכל הסוגים, לרבות מורים לנהיגה וגננות.

תהליך פתיחת עוסק פטור

תהליך פתיחת תיק של עוסק פטור  אינו מסובך והוא כולל שלוש תחנות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

התחנה הראשונה היא משרדי מע"מ הקרובים לבית העסק, מחלקת גבייה ורישום. כאן בעל העסק ממלא טופס פתיחת עוסק פטור. את הטופס ניתן להוריד מהאינטרנט או לקחת במשרדי מע"מ ולמלא במקום. בטופס הזה בעל העסק מציין את תחום העיסוק שלו ומחזור עסקאות צפוי. במידה ואלה עומדים בדרישות הסף, יקבל בעל העסק במקום תעודת עוסק פטור. בבואכם למשרדי מע"מ חשוב להביא עמכם תעודה מזהה, צילום תעודת זהות, צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון, חוזה שכירות של בית העסק, במידה והעסק לא יתנהל מהבית. במידה ויש לכם, מומלץ להביא תעודת הכשרה מקצועית שתוכיח את תחום העיסוק העתידי שלכם.

 

התחנה השנייה הוא פקיד שומה במס הכנסה. גם כאן תמלאו טופס לפתיחת תיק וגם בקשה לפטור מניכוי מס במקור. במידה ובכוונתכם להעסיק עובדים, עליכם לפתוח גם תיק ניכויים. לאחר השלמת התהליך במס הכנסה, תצטרכו לגשת גם לביטוח לאומי ולהירשם שם כעצמאים. בשונה מעובדים שכירים שתשלומי ביטוח לאומי מנוכים להם מהשכר, על העצמאי לשלם לבד את תשלומי ביטוח לאומי שלו, ולפיכך עליו להתייצב בסניף הקרוב של ביטוח לאומי ולמלא טופס שיכלול מידע על הרווחים העתידיים ומספר שעות עבודה צפוי.

 

ניתן להגיע לכל שלושת התחנות של פתיחת העסק בצורה עצמאית, אך מאידך ניתן להיעזר ברואה חשבון שיעשה זאת תמורת תשלום מסוים. פתיחת עסק בצורה עצמאית אומנם חוסכת כסף, אך דורשת זמן ודיוק, היות וטעות במילוי טפסים עלולה לגרור טעויות במיסוי שתיקונם ידרוש לא מעט זמן ומאמץ.

חובות דיווח של עוסק פטור

ההתנהלות השוטפת של עוסק פטור קלה יותר מאשר זו של עוסק מורשה. בראש ובראשונה על בעל העסק לדאוג להוצאת קבלות על כל תשלום שהוא מקבל בעסק. עוסק פטור לא רשאי להוציא חשבוניות מס. וזאת בשונה מעוסק מורשה שמוציא חשבוניות מס ומחויב בדיווח דו-חודשי למע"מ. את הקבלות ניתן להוציא בצורה ידנית, באמצעות פנקס קבלות מודפס, או בצורה אלקטרונית, באמצעות אחת התוכנות הייעודיות לכך. חשוב לשמור על ההעתקים של כל הקבלות שהונפקו, הן בצורה ידנית והן בצורה אלקטרונית.

 

עיקר הדיווח של עוסק פטור הוא באמצעות דו"ח שנתי שמוגש למשרדי מס הכנסה פעם בשנה. דו"ח שנתי יכלול את כל מקורות ההכנסה של בעל העסק, לא רק מהעסק עצמו, אלא גם מעבודתו כשכיר. על רוב בעלי העסקים להגיש דו"ח שנתי אלקטרוני באתר מס הכנסה, ולאחר מכן להדפיסו ולהגיש באופן פיזי במשרד מס הכנסה. חשוב מאוד לשמור העתק עם החותמת שיעיד על הגשת דו"ח שנתי בזמן. לרוב, גם בעלי עסקים פטורים שבאופן שוטף מתנהלים בצורה עצמאית, מעדיפים להיעזר ברואה חשבון מקצועי לצורך הגשת דו"ח שנתי. כמו כן, על עוסק פטור להגיש פעם בחמש שנים הצהרות הון.

תשלום מקדמות לעוסק פטור

פטור מדיווח שוטף למע"מ אינו פוטר את העסק הפטור מתשלום המיסים. לעוסק פטור ישנן שתי דרכים לשלם את המוטל עליו למס הכנסה ולביטוח הלאומי: באמצעות מקדמות או בתשלום חד-פעמי.

 

הדרך הראשונה והנפוצה ביותר היא באמצעות מקדמות. לאחר פתיחת תיק בכל אחד מהמוסדות האלה, מקבל בעל העסק פנקס מקדמות עם סכום נקוב, שעליו לשלם מדי חודש או חודשיים. חישוב הסכום נעשה על פי הערכת הכנסות שצוינה בטופס בעת פתיחת התיק. בסוף השנה, לאחר הגשת דו"ח שנתי, מתבצע חישוב סופי על בסיס הכנסות בפועל, ובהתאם לכך בעל העסק מקבל החזר של תשלום יתר, אם הכנסותיו בפועל היו נמוכות, או להפך, דרישה לשלם את ההפרש, במידה וההכנסות היו גבוהות מהצפוי. על בסיס דו"ח שנתי מחושבות גם מקדמות לשנה הבאה. במידה ובעל העסק חושב שסכום המקדמות גבוה מדי, ניתן להגיש בקשה מנומקת להפחתת מקדמות. לרוב בקשות אלה נענות בחיוב, וכאמור ההתחשבנות הסופית נעשית לאחר הגשת דו"ח שנתי ועל בסיס הכנסות בפועל, בניכוי סכומים ששולמו בתור מקדמות.

 

הדרך השנייה היא להגיש בקשה לביטול מקדמות, ולשלם את כל סכום המס השנתי ו/או את כל סכום תשלומי ביטוח לאומי, פעם בשנה, לאחר הגשת דו"ח שנתי. במקרה הזה בעל העסק ישלם כמובן את הסכום המדויק שהוא חייב לשלם, אך יש לקחת בחשבון כי מדובר לרוב בסכום של אלפי שקלים שעליו לשלם באופן מידי. דרך זו יכולה להקל מאוד על התזרים השוטף בעסק, אך עלולה לגרום לקשיים פיננסיים בסוף שנה, כאשר בעל העסק יצטרך למשוך סכום משמעותי לתשלום המיסים.

תשלום פנסיה לעוסק פטור

בהתאם לחוק החדש, כל העצמאים, כולל אלה הרשומים כעוסק פטור, חייבים להפקיד לקרן הפנסיה, על מנת להבטיח לעצמם מקור הכנסה לאחר פרישה לגמלאות. גובה ההפקדה מחושב כאחוז מההכנסה החודשית. כך, עוסק פטור שמרוויח עד מחצית מהשכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2018 מדובר בסכום של 4953 ₪ בחודש) חייב להפקיד 4.45% לקרן הפנסיה. על סכום ההכנסות שנע בין המחצית למלוא השכר הממוצע במשק (כלומר על הסכום שבין 4953 ₪ ל-9906 ₪ בחודש) יש להפקיד 12.55% נוספים. אין חובת הפקדה על הסכום שהוא מעל שכר הממוצע במשק. היות ורבים מהרשומים כעוסק פטור עובדים גם כשכירים, חשוב לבדוק האם ההפקדות לפנסיה במקום העבודה לא הגיעו לתקרת ההפקדה הנדרשת. במידה וכך, אין חובת הפקדה גם מהעסק.

יתרונות וחסרונות של עוסק פטור בהשוואה לעוסק מורשה

לעוסק פטור ישנם מספר יתרונות ומספר חסרונות בהשוואה לעוסק מורשה, וחשוב לקחת בחשבון את כולם לפני פתיחת התיק.

 

היתרונות של עוסק פטור:

 

  • תדירות נמוכה של הדיווח, מה שמקל על התפעול החשבונאי ומפחית את ההוצאות עליו.
  • יכולת להציג מחיר נמוך יותר ללקוחות פרטיים בהשוואה לעסקים מורשים. הרי לעוסק פטור אין צורך להוסיף את המע"מ למחיר הסופי לצרכן.

 

היתרונות של עוסק מורשה:

 

  • אפשרות לקזז את המע"מ מהוצאות של העסק.
  • תדמית של עסק גדול יותר, מה שחשוב מאוד בעבודה מול לקוחות עסקיים, שמעדיפים לרוב לעבוד עם עוסק מורשה, היות ומבחינתם אין משמעות לתוספת מע"מ, כי אותה הם מקזזים.

 

החסרונות של עוסק פטור:

 

  • תדמית של עסק קטן שמקשה על עבודה עם לקוחות עסקיים.
  • אין החזר מע"מ על ההוצאות.
  • המחסום הפסיכולוגי הטמון בעצם העובדה שאסור לעוסק פטור לעבור תקרת מחזור מכירות מסוימת, מה שמגביל את צמיחת העסק ואת התפתחותו בחלק מהמקרים.

 

החסרונות של עוסק מורשה

 

  • צורך בדיווח תכוף לרשויות, מה שלרוב מצריך העסקת רואה חשבון על בסיס חודשי.
  • מחירים גבוהים יותר ללקוחות פרטיים בגלל הצורך להוסיף מע"מ למחיר הסופי.
אלעזר קלירס רואה חשבון
אלעזר קלירס
רואה חשבון ויועץ מס קלירס ושות'

מנהל פורום ייעוץ מס ופיננסים באתר

רואה חשבון וכיועץ מס מזה 15 שנה, שבהן הענקתי שירות אישי, מקצועי וישיר למאות לקוחות מרוצים. חבר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון. פרטים ומידע נוסף על אלעזר קלירס

שאלות גולשים מהפורום בנושא פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

שלום, אני שכיר במשרה מלאה בחברה ומעוניין במקביל (כעצמאי) לתת שיעורים פרטיים כהכנה לראיונות עבודה בתחום טכנולוגי. מדובר על משהו כמו 5 שעות שבועיות והכנסה שנתית של עד 50,000 ש"ח האם אני יכול...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 06/08/2021
פתיחת עוסק פטור

שלום, אני שכיר במשרה מלאה בחברה ומעוניין במקביל (כעצמאי) לתת שיעורים פרטיים כהכנה לראיונות עבודה בתחום טכנולוגי. מדובר על משהו כמו 5 שעות שבועיות והכנסה שנתית של עד 50,000 ש"ח האם אני יכול...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 06/08/2021
פתיחת עוסק פטור

שלום, אני שכיר במשרה מלאה בחברה ומעוניין במקביל (כעצמאי) לתת שיעורים פרטיים כהכנה לראיונות עבודה בתחום טכנולוגי. מדובר על משהו כמו 5 שעות שבועיות והכנסה שנתית של עד 50,000 ש"ח האם אני יכול...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 06/08/2021
פתיחת עוסק פטור

שלום, אני שכיר במשרה מלאה בחברה ומעוניין במקביל (כעצמאי) לתת שיעורים פרטיים כהכנה לראיונות עבודה בתחום טכנולוגי. מדובר על משהו כמו 5 שעות שבועיות והכנסה שנתית של עד 50,000 ש"ח האם אני יכול...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 06/08/2021
פתיחת עוסק פטור

האם יש אפשרות לפתוח עוסק פטור ולהיות עצמאי בזמן שמקבלים דמי אבטלה ואז ביטוח לאומי ישלים את הסכום. כלומר אם אדם עצמאי מרוויח בחודש 1000₪ והוא מקבל 4000₪ אבטלה אז ביטוח לאומי יביאו לו רק 3000₪. זה...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 04/11/2019
פתיחת עוסק פטור

האם יש אפשרות לפתוח עוסק פטור ולהיות עצמאי בזמן שמקבלים דמי אבטלה ואז ביטוח לאומי ישלים את הסכום. כלומר אם אדם עצמאי מרוויח בחודש 1000₪ והוא מקבל 4000₪ אבטלה אז ביטוח לאומי יביאו לו רק 3000₪. זה...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 04/11/2019
פתיחת תיק "עוסק פטור"

שלום רב, אני גימלאי של צה"ל ועובד חצי משרה (תיאום מס) , מקצועי בתחום התעבורה. האם אוכל לפתוח "עוסק פטור" למתן שירותי הדרכה / הרצאה?    אשמח לתשובה.

הודעות בפורום פורום יועצי מס 27/11/2019
פתיחת תיק "עוסק פטור"

שלום רב, אני גימלאי של צה"ל ועובד חצי משרה (תיאום מס) , מקצועי בתחום התעבורה. האם אוכל לפתוח "עוסק פטור" למתן שירותי הדרכה / הרצאה?    אשמח לתשובה.

הודעות בפורום פורום יועצי מס 27/11/2019