אישור עוסק מורשה הוא חלק מהותי בניהול כל עסק והוא העדות החוקית לכך שבעל העסק פתח תיק במשרדי מע"מ ולכן הוא מורשה להפעיל עסק בתחום העיסוק שעליו הוא הצהיר והוא פועל על פי חוק.

הצגת תעודת עוסק מורשה

אם מדובר בעסק פיזי כמו עסק קמעונאי, בעל העסק ממסגר בדרך כלל את תעודת עוסק מורשה ותולה אותה על אחד הקירות בבית העסק כדי שכל מי שייכנס למקום זה ידע שמדובר בעסק חוקי שפועל במתחם זה. אם מדובר בעסק ווירטואלי כמו חנות מקוונת, תעודת עוסק מורשה סרוקה תישמר במחשב ועל פי הצורך אפשר להעביר אותה לגורמים שונים על פי דרישתם, כמו לדוגמה לסניף הבנק.

הוצאת אישור עוסק מורשה

אישור עוסק מורשה מעיד על פתיחת תיק במשרדי מע"מ ואפשר לבצע מהלך זה בשתי דרכים מרכזיות הדרך הראשונה היא להגיע למשרדי מע"מ והדרך השנייה היא בקשה מקוונת באמצעות יועץ מס או רואה חשבון. 

כך תוציאו אישור עוסק מורשה במשרדי מע"מ

  1. יש לגשת למחלקת גבייה ורישום בתחנת המע"מ הסמוכה למקום מגוריכם ולהצטייד במסמכים הבאים:
  • א. למלא טופס פתיחת עוסק מורשה – 821 (ניתן להורדה באתר רשות המיסים).
  • ב. צילום תעודת זהות כולל הספח.
  • ג. צילום של חוזה שכירות של בית העסק שלכם, או לחלופין חוזה שכירות או קניה של דירת המגורים במקרה שאתם עובדים מהבית.
  • ד. אישור ניהול חשבון מהבנק או המחאה מבוטלת.
  • ה. תעודה המעידה על הכשרה מקצועית בתחום עיסוקכם – אופציונלי .
  • ו. הסכם התקשרות עם לקוח פוטנציאלי – נדרש בתחנות מע"מ מסוימות. ייתכן שתידרשו להציג אותו.
  1.  בתום הליך הרישום, מקבל העוסק תעודת עוסק מורשה זמנית, כדי שהעוסק יוכל להשתמש בה על פי הצורך שלו. במקביל לכך תישלח לעוסק בדואר תעודת עוסק מורשה מקורית ואותה יש לסרוק למחשב ובעסקים מסוימים גם לתלות במקום בולט בבית העסק.

לכל עוסק מורשה יש מספר מזהה, זהו מספר תעודת הזהות של העוסק ולכן קל לזכור זאת. אם מדובר מפתיחת תיק עוסק מורשה המורכב מכמה שותפים, הנציג במשרדי מע"מ מעניק לשותפות הרשומה מספר מזוהה על פי הספרור הרץ במשרדי מע"מ למטרה זו.

כך תוציאו אישור עוסק מורשה באמצעות יועץ מס או רואה חשבון

אם יש לכם מייצג שהוא יועץ מס או רואה חשבון, הוא מקושר למערך פתיחת התיקים במשרדי מע"מ. לכן יש באפשרותו לפתוח תיקים באופן מהיר ואפקטיבי. לכן אין צורך לגשת למשרדי מע"מ, להמתין בתור ולבזבז במקום זה כמה שעות מיותרות.

 

לצורך כך יש להעביר לגורם המייצג את המסמכים הסרוקים כמו תעודת הזהות כולל הספח, חוזה שכירות, תעודה המעידה על הכשרה מקצועית והמחאה מבוטלת. 

 

לאנשי המקצוע הללו יש הרשאה באמצעות סיסמאות והם מבצעים פתיחה של תיק מע"מ בדיוק כמו במשרדי מע"מ. את טופס פתיחת התיק – 821 הם ממלאים on line באמצעות התוכנה. 

 

עליהם לענות על כמה שאלות, כמו לדוגמה מהו צפי ההכנסה השנתי בעסק זה, מתי ייפתח העסק בפועל והאם על העוסק לרכוש ציוד בסכומים גבוהים כמו אם העיסוק הוא הפעלה של מפעל תעשייתי.

 

בהתאם לסכום ההכנסה שנרשם ולענף שבו יעסוק עוסק מורשה זה, התוכנה תעדכן באופן אוטומטי אם מדובר בעוסק מורשה שידווח על הכנסותיו אחת לחודש, או לחלופין אחת לחודשיים. לדוגמה מדווחים ב – 15 ליולי עבור הפעילות העסקית בחודשים מאי ויוני ועבור הפעילות העסקית בחודשים נובמבר ודצמבר מדווחים ב – 15.1 בשנה האזרחית החדשה. 

דיווחים שוטפים למע"מ

בעבר העוסקים חישבו את סך תשלומי המע"מ ושילמו בדואר או בבנק באופן ידני באמצעות רישום המידע על גבי השובר המתאים בפנקס הדיווחים וצירוף המחאה על הסכום לתשלום.

 

אך בהווה רוב העוסקים נעזרים באנשי מקצוע שמלווים אותם כמו יועצי מס או רואי חשבון. הם מעבירים אליהם לקראת מועד הדיווח, את מלוא המידע המקוון או הידני על ההכנסות וגם על ההוצאות שלהם. בהתאם לחוקי מע"מ הם מבצעים קיזוז של סכומי המע"מ של ההוצאות המוכרות מתוך סכומי המע"מ של ההכנסות. 

 

ברוב המשרדים הללו משדרים בנפרד on line את הסכומים לתשלום של כל אחד מהלקוחות על פי הדיווחים וזאת באמצעות הוראת קבע. הלקוחות מחתימים את סניף הבנק על אפשרות זו על פי המספר המזהה של מע"מ וכך בכל חודש אפשר לשדר את הסכום לתשלום, או לחלופין מעת לעת את הסכום הכספי להחזר. 

מה עושים אם תעודת העוסק המורשה אבדה?

ניתן להנפיק תעודה חדשה בתחנת המע"מ הקרובה אליכם, או לחלופין אפשר לפנות למייצג והוא מגיש בקשה לכך באתר האינטרנט של מע"מ. המסמך החדש יגיע לביתו או לעסק של הלקוח תוך פרק זמן קצר. 

מה ההבדל בין אישור עוסק מורשה לאישור ניהול ספרים ולאישור ניכוי מס במקור?

אישור ניכוי מס במקור מגדיר אם על פי הקביעה של מס הכנסה, על בעל העסק לשלם מס הכנסה באמצעות ניכוי מס במקור שיקוזז מהכנסותיו מהלקוחות השונים. על פי קביעה זו הלקוח ישלם לספק שלו את מלוא דרישת התשלום שלכם, או שהלקוח אמור לקזז אחוז מסוים ולהעבירו למס הכנסה על פי הקביעה שלו. 

 

הליך זה מתרחש בדרך כלל אצל בעלי עסקים חדשים שאינם משלמים מקדמות והרשויות אינן מעוניינות שיוצר מצב שהם יפעלו במשך פרק זמן קצר ולא יעבירו את התשלומים המגיעים למס הכנסה. לכן במקרים הללו כל לקוח מחויב להפריש אחוז מסוים כמו % 2 , חלק זה מהתשלום מועבר על ידי הלקוח ישירות למס הכנסה. כל הסכומים שמועברים בכל חודש, מצטברים לזכותו של הלקוח. על פי החישוב של תשלומי המס שיבוצעו במהלך הגשת הדוח האישי, בעל העסק יצטרך לשלם מס נוסף או לחלופין יקבל החזר של חלק מהמס ששולם ביתר.

 

אישור ניהול ספרים מעיד על כך שהעוסק המורשה מנהל את ספריו על פי חוק, כמו לדוגמה מפיק חשבוניות, קבלות וכל צורך אחר. 

 

כל עוסק מורשה זקוק לתיעוד זה של האישורים השנתיים כדי להעביר אותם ללקוחותיו וכך הם יודעים אם לשלם לו את מלא התשלומים או לקזז מס במקור. לצורך קבלת האישורים הוא יכול להיכנס לקטגוריה הרלוונטית באתר רשות המיסים: www.misim.gov.il  ולהזמין את המסמך השנתי. 

 

באתר אפשר להגיש בקשה לקבלת המסמך במייל או להדפיס אותה לשימוש לאורך כל השנה. בהתאם למועד הפקיעה של האישור השנתי, יש להיכנס קצת לפני כן שוב לאתר רשות המיסים ולהוציא טופס עדכני. 

אלעזר קלירס רואה חשבון
אלעזר קלירס
רואה חשבון ויועץ מס קלירס ושות'

מנהל פורום ייעוץ מס ופיננסים באתר

רואה חשבון וכיועץ מס מזה 15 שנה, שבהן הענקתי שירות אישי, מקצועי וישיר למאות לקוחות מרוצים. חבר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון. פרטים ומידע נוסף על אלעזר קלירס