מתי אפשר לקנות דירה שנייה ולשלם עליה כדירה יחידה

סעיף 9(א) לחוק מיסי מקרקעין קובע כי כל מי שרוכש דירה חייב לשלם מס רכישה למדינה, המס כאמור, אינו שווה לכל רוכש, אלא הוא מחושב לפי עלות הדירה בהתאם למדרגות הנקבעות פעם בשנה.

 

כמו כן, רוכשי דירה מסוימים יזכו להנחה מסוימת ולשיעור מס שונה. אחד מהם הוא רוכש דירה לדיור, כלומר שאין לו דירה נוספת המשמשת לדיור או להשקעה. גם מי שיש לו שתי דירות באופן זמני, כגון שהוא רכש דירה כדי לשפר תנאי דיור ועדיין לא הספיק למכור את הקודמת, עדיין הוא ייחשב על פי חוק כבעל דירה אחת עד לתקופה מסוימת המוגדרת בחוק, כפי שיפורט להלן בהרחבה.

זכויות במקרקעין ומס על דירה משותפת

לא רק מי שרוכש בית למגורים מחויב במס רכישה, אלא גם כל מי שרוכש זכות במקרקעין לצורך חקלאות או להשקעה וכדומה צריך לשלם מס רכישה על הקרקע, בהכפלת מספר האחוזים שהחוק מטיל. מי שרוכש שותפות בקרקע או בדירה להשקעה עליו לשלם מס רכישה בשיעור השותפות. כלומר אם החלק שלו בשותפות היא 50% הוא יצטרך לשלם 50% מסכום המס.

מי משלם את המס על דירה שרכשו הילדים

התחייבות במס רכישה, לאחר רכישת דירה, חלה על אב המשפחה, גם אם הרכישה נעשתה על ידי ילדיו, כל עוד הם בחזקת תא משפחתי אחד. למעט ילדים שמתגוררים בנפרד. גם קטינים שרוכשים דירה, מחייבים את הוריהם בתשלום מס רכישה עבור הדירה. החוק קבע זאת כדי למנוע מהורים לרשום את הנכס על שם ילדיהם הקטינים ובכך להישמט מחובת המס.

מס רכישה על נכס שרכש אחד מבני הזוג

לגבי בן/בת זוג שרכש/ה דירה – אם הם מתגוררים ביחד והם מוחזקים כתא משפחתי אחד – אין ספק כי גם בן/ת הזוג השני שותף לרכישה וחובת מס הרכישה חלה על שניהם יחד, אלא אם כן יוכיחו כי אינם מתגוררים יחד. כמו כן, אם יוכיחו שהם חתמו ביניהם על הסכם יחסי ממון ואין לבן או בת הזוג שום בעלות רכושית על הנכס, גם במקרה זה תחול חובת המס על הרוכש בלבד. ההוכחה צריכה להיות כזאת שתוכיח שההפרדה וההסכם הממוני אכן מיושמים בפועל.

כעת נרחיב מעט לגבי הגדרת המושג 'רכישת דירה ראשונה' המקנה הטבות במס רכישה. מהי בכלל דירה ראשונה? כדי לעודד רכישת דירות לשם דיור ולמעט את מכירת הדירות למשקיעים – מה שמייקר את שוק הדירות – החליטה הממשלה להעניק הטבה לרוכשי דירה שמטרתה היא למגורים ולא להשקעה.

דירה ראשונה – קריטריונים והגדרות

 

  • תושב ישראל, או תושב חו"ל שרכש דירה ובתוך שנתיים מהרכישה הוא הפך לתושב ישראל ואין לו דירה נוספת בארץ, דירתו נחשבת כדירה יחידה.
  • אדם שיש לו שותפות בדירה נוספת – מעבר לדירה שהוא רוכש כרגע למגורים, אך חלקו בדירה הנוספת היא פחות מ-33%, עדיין הדירה שהוא רוכש כרגע תיחשב לדירה יחידה.
  • אדם שקיבל בירושה בעלות חלקית בדירה נוספת – מעבר לדירה שהוא רוצה לרכוש כרגע למגורים, אך חלקו בירושה היא פחות מ-50%, עדיין הדירה שהוא רוכש כרגע תיחשב לדירה יחידה.
  • אדם שיש לו דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני תחילת שנת 1997, וכרגע הוא מעוניין לרכוש דירת מגורים נוספת, תיחשב הדירה שהוא רוכש עכשיו כדירה יחידה.

משפרי דיור

החוק מכיר בכך, כי אדם שרוצה לשפר את תנאי הדיור שלו, כגון רכישת דירה גדולה עקב צפיפות בבית הקיים, או רכישת דירה בקומה נמוכה עקב הזדקנות וכו' לא תמיד יכול לתכנן את מועדי הקנייה והמכירה שיהיו מתואמים ביניהם, וכך יוצא שבבעלות ה'משפר' רשומות שני דירות, לכן מתיר החוק להשאיר את שני הדירות בבעלותו עד לתקופה של 18 חודשים, (החל מ-7.2021 התקופה תתארך ל-24 חודשים, כלומר, הוא יוכל להחזיק את הדירה השנייה בבעלותו עד 24 חודשים), כדי שייחשב בעל דירת מגורים אחת.

 

אם הדירה 'המשופרת' נרכשה מקבלן, אזי התאריך הקובע לצורך היתר החזקת דירה נוספת הוא שנה מיום שהקבלן מסר את הדירה לרוכש.

דירה שנמכרה ללא מס שבח

מקרים נוספים של בעלות על שתי דירות שבהם עדיין מחשיבים את דירת המגורים כדירה יחידה: אדם שהיו לו שתי דירות אך הוא מכר אחת מהם ללא חיוב של מס שבח. וכן אם שני דירות שבבעלותו – שניהם יחד שוות פחות מ-2,022,000, עדיין דירת המגורים שלו נחשבת לדירה אחת.

דירה מקבוצת רכישה

מי שרכש דירה מקבוצת רכישה ולאחר 6.5 שנים רכש דירה נוספת, תיחשב הדירה הנוספת לדירתו היחידה, אם הוא לא קיבל עדיין את חזקתו בדירה של קבוצת הרכישה. אולם גם אם הדירה השנייה נרכשה 4 שנים בלבד אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, אם בניית הדירה של קבוצת הרכישה עדיין לא החלה, או שהיא התחילה והרוכש של הדירה הצליח להוכיח לפקידי המס כי מדובר בעיכוב מהותי ואמיתי ולא ניתן לזרז את מהלך הבנייה ושהסיבה איננה בשליטתו וכן גם שלא ידע על כך בעת שרכש את דירתו בקבוצת הרכישה, תיחשב הדירה הנקנית עתה כדירה יחידה, (ולצורך זה עבודות להכשרת קרקע או עבודות תשתית לא ייחשבו כתחילת עבודה).

 

להלן טבלת מדרגות ושיעורי המס המעודכנים (2021):

 

הסכום שעליו ישולם מס שיעור המס
מדרגה ראשונה דירה ששוויה עד 1,747,865 ₪ 0%
מדרגה שנייה דירה ששוויה יותר מ-1,747,865 ₪ עד 2,073,190 ₪ 3.5% על החלק היחסי שמעל 1,747,865 ₪
מדרגה שלישית דירה ששוויה מ-2,073,190 ₪ ועד 5,348,565 ₪ 5% על החלק היחסי שמעל 2,073,190 ₪
מדרגה רביעית דירה ששוויה עד 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 8% על החלק היחסי שמעל 5,348,565 ₪
מדרגה חמישית דירה ששוויה מעל 17,828,555 ₪ 10% על החלק היחסי שמעל 17,828,555 ₪

 

 

אלעזר קלירס רואה חשבון
אלעזר קלירס
רואה חשבון ויועץ מס קלירס ושות'

מנהל פורום ייעוץ מס ופיננסים באתר

רואה חשבון וכיועץ מס מזה 15 שנה, שבהן הענקתי שירות אישי, מקצועי וישיר למאות לקוחות מרוצים. חבר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון. פרטים ומידע נוסף על אלעזר קלירס

שאלות גולשים מהפורום בנושא מדרגות מס רכישה

מס רכישה על דירה שנייה

שלום, שתי שאלות בנוגע למס רכישה על דירה שנייה. 1. כיום מס הרכישה על דירה שנייה ומעלה הוא 8 אחוז. הבנתי שבסוף השנה (דצמבר) מדרגות המס צריכות להשתנות (או להישאר). השאלה שלי היא כזאת: אם רכשתי דירה...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 02/07/2020
מס רכישה על דירה שנייה

שלום, שתי שאלות בנוגע למס רכישה על דירה שנייה. 1. כיום מס הרכישה על דירה שנייה ומעלה הוא 8 אחוז. הבנתי שבסוף השנה (דצמבר) מדרגות המס צריכות להשתנות (או להישאר). השאלה שלי היא כזאת: אם רכשתי דירה...

הודעות בפורום פורום יועצי מס 02/07/2020